Υπηρεσίες

Ηλεκτρομηχανολογικές υπηρεσίες

Κλιματισμός

Συστήματα ασφαλείας

Service επαγγελματικών συσκευών

Service οικιακών συσκευών

Δορυφορικές και επίγειες κεραίες